top of page
TRÉNINGEK

A felnőttoktatásnak több lehetséges alternatívája létezik. Beszélhetünk előadásról, frontális vagy más módszer alapú oktatásról, szemináriumról, tréningről, e-learningről, stb. Amennyiben a megcélzott kör esetében mérhető és integrálható készségfejlesztésre törekszünk, a lehető legkézenfekvőbb megoldás a tréning.

A tréning során célorientált felkészítés történik, melynek során –

 1. önismeretet fejlesztünk

 2. elméleti tudást adunk át

 3. kipróbáljuk a gyakorlati alkalmazást

 4. lehetőséget biztosítunk a visszacsatolásra

 5. ami által elérjük a megcélzott kompetencia fejlesztését, és további önismereti utakat mutatunk a résztvevőknek

 

Tréningnek csak azt a komplex képzési eljárást nevezhetjük, amely mindezeket az elemeket magába foglalja:

 • Önismeret

 • Kompetenciafejlesztés

 • Elméleti ismeretek elsajátítása

 • Gyakorlati alkalmazás

 • Visszacsatolás

 

A tréning további jellemzői –

 • kis csoportban (8-12 fő) történik a képzés

 • a résztvevők aktív munkával kapcsolódnak be

 • a csoport jellegű munkán belül kiemelt figyelmet kap az egyén

 • cél az adott feladatra, tevékenységre, hivatásra való minél teljesebb alkalmasság kialakítása

 

Ezek a feltételek járulnak hozzá ahhoz, hogy a tartalmi elemek megfelelően beépüljenek a személyiségbe, az elsajátítottak, a gyakorlatban alkalmazottak és a szükséges tulajdonságok (személyiség jellemzők) szilárd hátteret képezzenek a napi munkavégzés során, hosszabb távon is.

bottom of page