top of page

SZERVEZETFEJLESZTÉS

A szervezetfejlesztés fogalma az Organization Development (röviden: OD) angolszász kifejezésből származik. R. Beckhard klasszikus meghatározása szerint a szervezetfejlesztés:

  1. tervszerű beavatkozás: a szervezet szisztematikus elemzésére és állapotának diagnózisára épít;

  2. a szervezet egészére kiterjed: a változtatás rendszerszerű, a teljes vállalatot (vagy egységet) érinti, a működés teljes átalakítását tűzi ki célul (pl. kultúraváltás);

  3. felülről szervezett törekvés: a vállalat felső vezetésének elkötelezettsége a program és a program eredményei mellett adja meg a siker lehetőségét, a vezetőknek aktív részvétellel kell a módszerek és program céljai mellett állnia;

  4. célja: a szervezet életképességének és hatékonyságának növelése, a változni tudás erősítése és készenlét megteremtése a változásra;

  5. a szervezeti folyamatok megtervezett változtatása viselkedéstudományi ismeretek felhasználásával.

 

Szervezeti diagnózis

A szervezeti diagnózis választ ad –

  • a szervezeti kultúra aktuális állapotára

  • a cég Küldtetésének, Jövőképének és Stratégiájának ismertségére

  • a vezetés hatékonyságára

  • a belső kommunikáció és ügyfélszolgálat színvonalára

  • a munkavállalók elégedettségére

amelyek hozzájárulnak a szervezeti célok eléréséhez.

Ami nem mérhető, az nem fejleszthető!

A szervezeti diagnózisok felállításhoz használt leggyakoribb módszerek:

Kérdőívek, interjúk

Szakembereink készséggel állnak rendelkezésre a legújabb kutatási eredményeken alapuló kérdőíves technológiákkal, és személyes interjúk lebonyolításával. Pl.: Szervezeti Kultúra Elemzés, SWOT analízis, Külső/Belső Ügyfél Elégedettség Felmérések, 360-fokos értékelések, stb.

A felmérések eredményei alapján nemcsak szervezetfejlesztési terveket dolgozunk ki Megrendelőink számára, de azok megvalósításában is támogatást nyújtunk.

bottom of page